vicdan sözcüğünün köküArşiv

VİCDAN SÖZCÜĞÜ (وجدان)

Arapça vcd kökünden gelen sözcük “bulma, aklına getirme” anlamlarına gelir. Aynı kökten türeyen vecd sözcüğü ise “kendinden geçme, coşku” demektir. Ahmed Vefik Paşa vicdan sözcüğünü “gönül ölçeği, gönlün şehadeti” olarak tanımlar. Türkçe bir kullanım olan …