Alaturka Sözcüğü (alla turca)

dağ arabası

İtalyanca asıllı sözcük, ‘Turco’ (Türk) özel adından türemiştir.

“Türk gibi, Türk usulü” anlamında İtalyanca bir deyime dönüşmüştür.

Benzer olarak alafranga sözcüğünden de bahsedelim;

“Frenk usulü, Frenk gibi” anlamlarına gelen İtalyanca sözcük, ‘Franco’ (Fransız) özel adından türetilmiştir.

Kiralık Konak eserinden bir alıntıyla sonlandıralım:

“Bir çocuğun içine bir utanmak kabiliyetini vermediniz mi, alafranga olsun alaturka olsun hiçbir terbiye usulünün faydası yoktur.”

Yakup Kadri Karaosmanoğlu