KUZEY SÖZCÜĞÜ

dağ arabası

Eski Türkçe kuz sözcüğü ‘ güneş almayan yer, gölge ‘ anlamındadır. Sözcük +gAy ekini alarak ‘gölgeli yer‘ anlamına gelmiştir.

kuzgay < kuzay < kuzey

Benzer olarak güney sözcüğü de ‘güneşli yer‘ anlamına gelir.

Necip Fazıl’dan bir alıntıyla sonlandıralım :

Hep yolculuk, hep yolculuk;

O yer bu yan, güney, kuzey.

Düşüncedir sevdiği şey;

Yol ve fikir, çifte oluk.

Hep yolculuk, hep yolculuk.