öz türkçeArşiv

KUZEY SÖZCÜĞÜ

Eski Türkçe kuz sözcüğü ‘ güneş almayan yer, gölge ‘ anlamındadır. Sözcük +gAy ekini alarak ‘gölgeli yer‘ anlamına gelmiştir. kuzgay < kuzay < kuzey Benzer olarak güney sözcüğü de ‘güneşli yer‘ anlamına gelir. Necip Fazıl’dan …

YORGUN SÖZCÜĞÜ

 Eski Türkçeninköklü eylemlerinden olan “yorı-” eylemi, günümüzdeki “yürü-” eyleminin en eski biçimidir. Yorgun sözcüğünün kökü de yorı- eylemine dayanır.  Günümüzde kullandığımız ve yorı- eyleminden türeyen diğer sözcükler şunlardır:  yorul-, yorucu, yorum, yordam  yorı– “eziyet etmek, …