tdk sözlük kalburArşiv

KALBUR SÖZCÜĞÜNÜN ÖYKÜSÜ

Kalbur sözcüğü dilimize Arapçadan, Arapçaya da Latinceden geçmiştir. Delik deşik olmayı “kalbura çevirmek, kalbura dönmek” deyimleriyle anlatırken sonunda başarılı olunmayacak bir iş için “kalburla su taşımak” deyimini  kullanılır. 1876’da Ahmet Vefik Paşa, Lehce-i Osmani eserinde …