türkçe karşılıklar sözlüğüArşiv

YORGUN SÖZCÜĞÜ

 Eski Türkçeninköklü eylemlerinden olan “yorı-” eylemi, günümüzdeki “yürü-” eyleminin en eski biçimidir. Yorgun sözcüğünün kökü de yorı- eylemine dayanır.  Günümüzde kullandığımız ve yorı- eyleminden türeyen diğer sözcükler şunlardır:  yorul-, yorucu, yorum, yordam  yorı– “eziyet etmek, …

DERBEDER SÖZCÜĞÜ ( در بدر )

Farsça kapı anlamına gelen der sözcüğünden oluşturulmuş bir deyimdir. “Kapı kapı (dolaşan), evsiz barksız, dilenci” anlamlarına gelir. Dilimizde ise “âvâre, kılıksız, derli toplu olmayan” anlamlarında kullanılmaktadır. Farsça kapı sözcüğünden türetilen diğer sözcükler şunlardır: derviş, dergâh …