DERBEDER SÖZCÜĞÜ ( در بدر )

dağ arabası

Farsça kapı anlamına gelen der sözcüğünden oluşturulmuş bir deyimdir. “Kapı kapı (dolaşan), evsiz barksız, dilenci” anlamlarına gelir.

Dilimizde ise “âvâre, kılıksız, derli toplu olmayan” anlamlarında kullanılmaktadır.

Farsça kapı sözcüğünden türetilen diğer sözcükler şunlardır:

derviş, dergâh

Çile’den bir alıntıyla sonlandıralım:

“Şair ki, Allah’ın mahrem ülkesinin meçhuller âleminin derbeder seyyahıdır.”

Necip Fazıl Kısakürek – çile