Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar Sözlüğü / V Harfi

dağ arabası
yabancı sözcüklere türkçe karşılıklar kılavuzu -V


Harf Seç ve Sözcük Ara

vajina Lat.
anat. döl yolu
Döl yatağının ağzından dışarıya doğru uzanan yol.


vakum Fr. vacuum
fiz. basıncı düşürülmüş
Basıncı en az düzeye indirilmiş.


valf İng. valve
vana
Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan alet.


valör Fr. valeur
1. değer, 2. geçerlik, 3. dil b. anlam
1. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, kıymet, paha. 2. Yürürlükte olma, değerini sürdürme durumu. 3. Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne.


valüasyon Fr. valuation
değerleme
Değer biçme, bir malın değerini belirleme.


vantrilok Fr. ventrilogue
karnından konuşan
Başkası söylüyormuş gibi konuşma becerisi olan (kimse).


vantuz Fr. ventouse
çekmen
Deri üzerine yapıştırılarak çekip emmeye yarayan şişe vb. alet.


vasektomi Fr. vasectomie
kısırlaştırma
Kısırlaştırmak işi.


vejetaryen Fr. végétarien
etyemez
Genellikle et ve et türevlerini yemeyen kimse.


vejetasyon Fr. végétation
1. tıp ur, 2. bit. b. bitki örtüsü
1. Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla insan, hayvan veya bitki dokularında oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru. 2. Bir bölgede yetişen bitkilerin tümü.


veksilloji Fr. vexillologie
bayrak bilimi
Bayrak, sancak, flama vb. simgelerin ölçüsü, biçimi, cinsi ve kullanımı ile ilgili kuralları koyan bilim dalı.


velur Fr. velours
kadife
Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş.


vena Lat.
anat. toplardamar
Kanın, vücudun her yanından kalbe gitmesine yarayan damar.


versiyon Fr. version
1. tic. ve bl. sürüm, 2. yorum
1. tic. Bir konuyla ilgili değişik metinlerden her biri, 2 bl. Değişik biçim. 3. Bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı bir açıdan ele alınarak yeniden oluşturulmuş biçimi.


vibrasyon Fr. vibration
fiz. titreşim
Küçük ve hızlı salınım.


vidanjör Fr. vidangeur
boşaltıcı
Foseptik kuyularındaki pis suları çekmeye yarayan makine.


viraj Fr. virage
dönemeç
Bir yolun yön değiştirdiği yer.


virman Fr. virement
tic. para aktarımı
Banka hesabındaki fonların belli bir miktarının başka bir hesaba aktarılması.


viyadük Fr. viaduc
köprü yol
Vadi veya ırmak üstünden demir yolu veya kara yolunun geçişini sağlayan, ayaklar üzerine oturtulmuş yüksek ve uzun köprü.


vizör Fr. viseur
bakaç
Kamera, fotoğraf makinesi ve dürbünde bulunan, görüntüyü tam sınırlarıyla kesmeden veya taşırmadan alabilmeyi sağlayan düzenek.


vizyon Fr. vision
1. sin. ve TV gösterim, 2 ileri görüş, 3. ülkü, 4. görünüm, 5. sağgörü
1. Sinema salonlarında filmin gösterilmeye başlaması. 2. Daha sonra olabilecekleri düşünme işi. 3. İnsanı duyular dünyasının üstüne yükselten ve hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyecek olan, yalnızca erişilmesi istenen amaç olarak kalan kılavuz ilke. 4. Bir şeyin dıştan bakıldığında görünen biçimi, görünme durumu. 5. Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği.


vokabüler Fr. vocabulaire
db. söz varlığı
Bir dildeki sözlerin bütünü.


vokal Alm. Vokal
db. ünlü
Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkabilen ses.


voleybol İng. volleyball
sp. uçan top
Altışar kişilik iki takım arasında, bir alan ortasında gerilmiş olan ağ üzerinden topun karşılıklı olarak elle oynanması oyunu.


volkan Fr. volcan
jeol. yanardağ
Magmanın yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan dağ.


volontarizm Fr. volontarisme
fel. ve ruh b. istenççilik
Akla ve bilime değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti.


voltaj Fr. voltage
fiz. gerilim
Bir iletkenin uçları arasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı.


volüm İng. volume
ses düzeyi, ses
Müzikte sesin alçaklığı veya yüksekliği.


vualet Fr. vualet
örtü
Örtmek için kullanılan şey.

Yorum Ekle