Hurda Sözcüğü

dağ arabası

Dilimizde iki farklı dilden iki farklı anlama gelen hurda sözcüğü mevcuttur.

İlki Farsçadan ödünçlediğimiz ‘hurda‘dır: خورده

Sözcük ‘artan yemek, kırıntı‘ ve ‘küçük, değersiz, önemsiz şey‘ anlamına gelmektedir.

Dilimizde bu Farsça sözcük, Arapça çokluk eki (+at) ile birleştirilip hırdavat sözcüğü  türetilmiştir.

Aşık Paşa’nın Garib-name’sinden örnekleyelim:

“Cümle sözin hurdasın söyler dili”

[Tüm sözlerin değersizini söyler dili.]

İkinci olarak “hile hurdaikilemesindeki hurdadır. Bu sözcük ise Arapça şu kökten türetilmiştir : خدعة

Sözcük “aldatma, hile” anlamındadır.

Günümüzden bir alıntıyla sonlandıralım:

“İnsanların hile hurda dolu dünyasından hayvanların içten, kayıtsız ve çocukça dünyalarına sığınmıştı âdeta.”

Sadık Hidayet