etimoloji sözlüğüArşiv

KAYNAK SÖZCÜĞÜ

Eski Türkçede “su fışkıran yer” anlamına gelen kañ sözcüğünden türeyen kaynak, zamanla “bir şeyin menşesi, çıkış yeri, kökeni, sebebi”, “kazanç sağlayan öge”, “belge, literatür” gibi pek çok anlam kazanmıştır. Bunlarla birlikte sözcük “iki metal parçayı …

YORGUN SÖZCÜĞÜ

 Eski Türkçeninköklü eylemlerinden olan “yorı-” eylemi, günümüzdeki “yürü-” eyleminin en eski biçimidir. Yorgun sözcüğünün kökü de yorı- eylemine dayanır.  Günümüzde kullandığımız ve yorı- eyleminden türeyen diğer sözcükler şunlardır:  yorul-, yorucu, yorum, yordam  yorı– “eziyet etmek, …