güncel yazım kılavuzuArşiv

DAVUL SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ (طبل)

Arapça tbl kökünden gelen tabl sözcüğünden türemiştir. Tabl “savaşlarda kullanılan davul ve dairesel,  yassı tepsi” anlamlarına gelir. Dilimizde yer bulan tabla sözcüğünün de kökü, Arapça tabl’dır. Dilimizde tabla “tepsi, küllük” anlamlarında kullanılır. Hindistan ve Pakistan …

Emre Sözcüğünün Kökeni

Amır sözcüğü runik metinlerde “barış, huzur, sakinlik” anlamına gelir. Moğolca amu- “barış sevmek, sakin olmak” anlamındadır. Sıfat olarak amrak “sakin, barışsever” demektir. Anadolu’da sözcüğün amrak > amrah şekline evrilip günümüzde erkek adı olan Emrah ve …