sözcük çözümlemeArşiv

MÜZİK SÖZCÜĞÜ ( μουσική )

Eski Yunanca mousikē sözcüğünden alıntıdır. “İlham perisi” anlamına gelen Moúsa  (Mούσα)  sözcüğünden türemiştir. Moúsa (müz) aynı zamanda Yunan mitolojisinde sanat tanrıçalarına verilen özel addır. Yunan mitolojisine göre 9 müz yani 9 ilham perisi vardır. Denilebilir …

Hurda Sözcüğü

Dilimizde iki farklı dilden iki farklı anlama gelen hurda sözcüğü mevcuttur. İlki Farsçadan ödünçlediğimiz ‘hurda‘dır: خورده Sözcük ‘artan yemek, kırıntı‘ ve ‘küçük, değersiz, önemsiz şey‘ anlamına gelmektedir. Dilimizde bu Farsça sözcük, Arapça çokluk eki (+at) …

Alaturka Sözcüğü (alla turca)

İtalyanca asıllı sözcük, ‘Turco’ (Türk) özel adından türemiştir. “Türk gibi, Türk usulü” anlamında İtalyanca bir deyime dönüşmüştür. Benzer olarak alafranga sözcüğünden de bahsedelim; “Frenk usulü, Frenk gibi” anlamlarına gelen İtalyanca sözcük, ‘Franco’ (Fransız) özel adından …