türk dil kurumu sözlüğüArşiv

MÜZİK SÖZCÜĞÜ ( μουσική )

Eski Yunanca mousikē sözcüğünden alıntıdır. “İlham perisi” anlamına gelen Moúsa  (Mούσα)  sözcüğünden türemiştir. Moúsa (müz) aynı zamanda Yunan mitolojisinde sanat tanrıçalarına verilen özel addır. Yunan mitolojisine göre 9 müz yani 9 ilham perisi vardır. Denilebilir …

Hurda Sözcüğü

Dilimizde iki farklı dilden iki farklı anlama gelen hurda sözcüğü mevcuttur. İlki Farsçadan ödünçlediğimiz ‘hurda‘dır: خورده Sözcük ‘artan yemek, kırıntı‘ ve ‘küçük, değersiz, önemsiz şey‘ anlamına gelmektedir. Dilimizde bu Farsça sözcük, Arapça çokluk eki (+at) …