Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar Sözlüğü / G Harfi

dağ arabası
yabancı sözcüklere türkçe karşılıklar kılavuzu -G


Harf Seç ve Sözcük Ara

gag İng. gag
sin. ve tiy. gülüt
Skeç, revü, eğlence gösterisi vb.ne eklenen beklenmedik gülünç sözler veya durumlar.


gala İt. gala
ön gösterim
Bir temsilin ilk oynanışı veya bir filmin ilk gösterimi.


galaksi Fr. galaxie
gök b. gök ada
Milyarlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, Samanyolu gibi bağımsız uzay adası.


gambot İng. gun-boat
ask. topçeker
Ağır top taşıyan küçük savaş gemisi.


garanti Fr. garantie
güvence
Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması.


garantör İng. guarantor
güvenceci
Güvence veren ve bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen (kimse, kuruluş veya devlet).


gardırop Fr. gadre-robe
giysi dolabı
Giysilerin düzenli bir biçimde saklanmasını ve kullanmak istendiğinde kolay ulaşılmasını sağlayacak biçimde yapılmış dolap.


gastroenterolog Fr. gastro-entérologue
sindirim bilimci
Sindirim sistemi hastalıkları hekimi.


gastroenteroloji Fr. gastro-entérologie
sindirim bilimi
Tıbbın sindirim organları hastalıklarını inceleyen dalı.


gayzer Fr. geyser
jeol. kaynaç
Volkan bölgelerinde, belli aralıklarla su ve buhar fışkırtan sıcak kaynak.


gayzerit Fr. geysérite
min. kaynaç taşı
Volkan bölgelerinde oluşan silisli çökelti.


genetik Alm. Genetik
kalıtım bilimi
Bitki, hayvan ve insan genlerinin yapısını, görevini ve bir dölden diğerine nasıl aktarıldığını inceleyen bilim.


genitif Fr. génitif
db. tamlayan durumu
Ad görevindeki sözün taşıdığı kavramı başka bir kavrama -ın / -in / -un / -ün, -nın / -nin / -nun / -nün ekiyle bağlayan durum.


genotip Fr. génotype
soy yapısı
Bir canlının genlerinin bütünü.


geriatri Fr. gériatrie
yaşlılık bilimi
Yaşlılık ve yaşlanmaya bağlı tüm klinik, biyolojik ve sosyolojik tıbbi sorunlarla ilgilenen bilim dalı.


gerundium Alm. Gerundium
db. zarf-fiil
Zarf olarak kullanılan fiil soyundan kelime.


gidon Fr. guidon
yönelteç
Bisikletin ön tekerlek maşası üstüne bağlanmış, iki elle kullanılan yön değiştirme aracı.


glasnost Rus.
açıklık politikası
Siyasette açık, şeffaf olma.


glasyolog Fr. glaciologue
buzul bilimci
Buzul bilimi uzmanı.


glasyoloji Fr. glaciologie
buzul bilimi
Fiziki coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü.


glasyolojist Fr. glaciologiste
buzul bilimci
Buzul bilimi uzmanı.


global Fr. global
1. küresel, 2. toptan
1. Dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen. 2. Toplu bir biçimde olan.


glokom Fr. glaucome
tıp karasu
Çoğunlukla gözün iç basıncının çoğalmasıyla kendini gösteren, körlüğe sebep olabilen bir göz hastalığı.


graben Alm. Graben
coğ. çöküntü hendeği
Yer kabuğunun birbirine paralel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü.


grafik Fr. graphique
çizge
Bir olayın çeşitli durumlarını göstermeye veya birkaç şey arasında karşılaştırma yapmaya yarayan çizgilerden oluşmuş biçim.


grafoloji Fr. graphologie
1. yazı bilgisi, 2. yazı bilimi
1. El yazısından, yazanın karakter ve duygularını anlamayı amaç edinen inceleme yöntemi. 2. El yazısından hareketle o kişinin karakterini ve kimliğini çıkarmayı amaç edinen bilim dalı.


gramer Fr. grammaire
dil bilgisi
Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim.


gravimetre Fr. gravimètre
çekimölçer
Yer yer değişen yer çekiminin tam ve gerçek değerini dikey olarak belirlemeye yarayan araç.


grosmarket Alm. Grossmarket
büyük mağaza
Her türlü tüketim malının, özellikle yiyecek maddelerinin ve mutfak gereçlerinin seçilip satın alınabildiği büyük satış yeri.


guard İng. guard
sp. oyun kurucu
Karşılaşmada oyuna yön veren oyuncu, eksen oyuncu.


gurme Fr. gourmet
tatbilir
1. Yiyecek ve içecek konusunda uzmanlık ölçüsünde bilgisi bulunan, tadına bakan ve lezzetini değerlendiren (kimse). 2. Malzemesinden pişiriliş veya yapılış yöntemine kadar özenle hazırlanmış yiyecek veya içecekten anlayan (kimse).


gusto İt. gusto
beğeni
Herhangi bir konuda güzeli çirkinden ayırma yetisi.


gut Fr. goutte
tıp damla hastalığı
Organizmadaki ürik asidin atılmayarak vücudun bazı yerlerinde, özellikle ayak başparmağında, topuk ve eklem yerlerinde birikmesinden ileri gelen, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan hastalık.