KUŞKU SÖZCÜĞÜ

dağ arabası

Türkçe bir sözcük olan kuşku, günümüzde kullandığımız anlamından farklı bir anlam içeriyordu.

Kuşku sözcüğü Kamus-ı Türkî‘de titreme, korkma, tedirgin olma olarak yer almıştır. Bu kaynaktan yola çıkarak sözcüğün anlamı kuş gibi korkup ürkmek olarak açıklanmıştır.

Eski Türkçede kuş- fiili ‘tedirgin olmak‘ anlamındadır. Bu sebeple kuşku sözcüğü de korku, tedirginlik ifade eder.

Sözcük günümüze ulaşıncaya kadar halk dilinde anlam değişimine uğramış; emin olamama, kestirememe anlamına kavuşmuştur.

Kuşku hakkında bir sürü şey söylenmişse de biz faydasına değinelim ;


Hiçbir şey zekayı tutkulu bir kuşku kadar bileyemez. (Stefan Zweig)

Yorum Ekle